وبلاگicon
عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
به رسمی ترین سایت طب سنتی ایران خوش آمدید 
سایت رسمی طب سنتی
لینک های مفید

فصل هفتم : سیب communis malusWWW.021DR.COM


َََ

فصل هفتم : سیب communis malus
َََ
اسامى گوناگون سیب
فـارسـى ایـن میوه سیب است ولى به آلما نیز شهرت دارد عربى آن تفاح است و در زبان هندى یاسو نامیده مى شود .
سـیـب در زبـان لاتین به spp malus، در زبان انگلیسى به apple، در زبان فرانسه به pomme و در زبان آلمانى به apfel شهرت دارد .
مشخصات کلى سیب
از خانواده زاسه بوده و به تیره گل سرخیان تعلق دارد و گلهاى آن گلى رنگ است . سیب داراى دو رنـگ زرد و قـرمـز بـوده و هـم به حالت وحشى و هم به حالت باغبانى رشد مى کـنـد. درخـت سـیـب وحـشـى که سیب بیشه یا سیب جنگل نامیده مى شود و در بسیارى از جنگلها وجـود دارد . تـقـریبا تمام متهاى درخت سیب مورد استفاده دارویى قرار مى گیرد . طبیعت سیب گرم است . سیب را موقعى که خوب رسیده است از درخت بچینید، پوست سیب که در واقع با ارزش تـریـن قـسـمـت سیب است را نکنید و آنرا همراه با خود سیب بخورید . زمان استفاده از بـرگ ، غـنـچـه ، گـل و هـمـچـنـیـن پـوسـت سـاقـه درخـت سـیـب در فصل بهار بوده و باید در سایه خشک گردد . از لحاظ میزان خواص دارویى و ارزش مواد مغزى سیب سرخ شیرین نسبت به سیبهاى دیگر داراى ارزش بیشترى است .
ترکیبات شیمیایى سیب
ر حـدود یـک درصـد گلوکز فلورى زین و در تخم ان علاوه بر آمیگدالین ، گلوکز فلورى زیـن وجـود دارد . در بـررسـى هـاى عـلمـى در بـرگ سـیـب وجود یک ماده ضد باکترى بنام فلورین phloretin وجود دارد . این ماده ضد باکترى ، از رشد باکترى گرام مثبت و گرام مـنفى جلوگیرى مى نماید .در میوه ه مقدار قابل ملاحظه اى هیدارت کربن و قندهایى از نوع فـروکتوز و گلوکز و سوکروز وجود دارد . در دانه هاى سیب هورمون رشد و نمو یافت مى شـود. در قـسـمت قابل خوردن سیب پکتین بصورت پکتات کلسیم وجود دارد . در سیب رسیده وجـود 50 درصـد مـواد ازتـه غـیـر پـروتـیـن را اسـپـارژیـن تشکیل مى دهد.

یـنـهـاى مـخـتـلف وجـود دارد . و عـمـدتـا عـبـارتـنـد از ویـتـامین ، ریبوفامین ، نیاسین ، اسید اسـکـوربـیـک ، اسید لاتیک ، اسید سوکسینیک و بیشتر اسیدهاى سیب اسید در سیب آنزیمهاى آمـیـلاژ، پـروتـئاز، پـروکسى داز، الکلهاى متلیک اتلیک ، پروپلیک ، بوتیلیک به اثبت رسیدهاست . در 100 گرم سیب 5 /0 رم مواد هیدروکربنه و بین 51 تا 59 کالرى انرژى وجـود دارد . بـطـور مـتـوسـط سـیب 3 تا 8 درصد گلوکز دارد و اسید مالیک آن زیادتر از سـایـر اسـیـدهـاسـت . مـیـزان کـلر و سـدیـم (نمک طعام ) آن خیلى کم است . (30 /0 گرم در کـیلوگرم ) در 1 کیلو میوه خشک شده سیب 11 گرم پتاس و 13 / 0 گرم آهن کمى ید وجود دارد .
َََ
نسخه هاى شفابخش سیب
1 - درمان نقرس با سیب
خوردن روزى چند عدد سیب خام یا پخته مانع تشکیل اسید اوریک در بدن و دفع اسید فرمیک مى شود. این خاصیت سیب بواسطه مواد قلیایى موجود در آن است . همچنین خوردن آب صاف شـده جـوشـانـده پـوست خشک سیب یا استفاده از پودر سیب خشک شده جهت دفع سموم ، اسید اوریک و درمان نقرس مفید و موثر است .
2 - رفع یبوست مزمن با سیب
بـراى افـرادى کـه از یبوست هاى مزمن رنج مى برند هیچ دارویى موثرتر از سیب نیست . بـه هـمـیـن مـنـظـور خـوردن یـک عـدد سـیـب خـام تازه در موقع خواب براى رفع یبوست به اینگونه افراد توصیه مى شود.
3 - التیام زخم معده با سیب
سـیـب خـام اثر معجزه آسایى در درمان و التیام زخمهاى دستگاه گوارشى بویژه زخم معده دارد . کسانى که زخم معده دارند یک عدد سیب را رنده نموده یا آب آنرا گرفته و بنوشند.
َََ
4 - معالجه ورم روده با سیب
رم سـیـب خـامـا تـکـه تکه شده یا 20 گرم پوست خشک سیب را با 15 گرم ریشه شیرین بـیـان مـخـلوط کـرده ، در یـک لیـتـر آب جـوشـانـده و آب صـاف شـده آنـرا مـیل نمایید جهت تحلیل ورم روده نافع است . (تذکر: افرادى که مبتلا به فشار خون هستند بهتر است ریشه شیرین بیان را اضافه ننمایند )
5 - درمان روماتیسم با سیب
اسـتفاده از جوشانده پوست سیب درختى داروى مفید جهت درمان روماتیسم مى باشد . به همین مـنظور روزانه 30 گرم پوست سیب را در نیم لیتر آب جوشانده و آب صاف شده آنرا در دو وعده صبح و عصر میل نمایید .
6 - معالجه قولنج و درد کمر با سیب
جهت تسکین درد کمر و معالجه قولنج یک عدد سیب خام را با پوست قطعه قطعه نموده ، در نـیـم لیـتـر آب گـرم بـمـدت 15 دقـیـقـه جـوشـانـده و آب صـاف شـده آنـرا مـیـل نـمـایـیـد . هـمـچـنـیـن خـوردن روزى یـک فـنـجـان از محلول یک قاشق سوپخورى پودر پوست سیب در آب جوش مفید است .
7 - درمان زکام و سیاه سرفه با سیب
خوردن روزى دو قاشق مرباخورى از شربت غلیظ سیب جهت درمان زکام و رفع سیاه سرفه نافع است .
طرز تهیه شربت سیب
4 عـدد سـیـب را بـا پـوسـت قطعه قطعه نموده با 50 گرم کشمش و 15 گرم عناب بدون دانـه و یـک لیـتـر آب بـمـدت یـک ساعت حرارت داده بقدرى که بقوام آید و شربت غلیظى حاصل شود.
َََ
8 - معالجه گریپ با سیب
جـهـت درمـان گـریـپ روزى دو عـدد سـیـب خـام را رنـده کـرده و مـیـل کـنـیـد و از مـصـرف غـذایـى دیـگـر خـوددارى نـمـوده و ایـن عمل را تا سه روز تکرار کنید.
9 - درمان بیماریهاى مجارى ادرارى با سیب
نـوشـسـیـدن روزى چـند فنجان از آب صاف شده جوشانده پوست سیب علاوه بر باز شدن مـجـارى ادرارى و رفـع بـنـد آمـدگـى ادرار، مـوجـب زه کشى و رسوب زدایى کلیه و مثانه گریدده و در رفع سنگ و شن آن موثر است .
10 - خواص طبى برگ درخت سیب
مایشگاهى حاصل از تجزیه برگ درخت سیب نشان مى دهد که برگ درخت سیب حاوى ماده اى به نام ایزوفلوریدزین است که داراى اثر تب بر، ضد روماتیسم و ضد التهاب کلیه و مـثـانـه مـى بـاشـد. جـهـت درمـان امـراض مـذکـور بـهـتـر اسـت 25 مـثـقـال بـرگ درخـت سـیـب را در یـک لیـتـر آب دم کـرده یـا جـوشـانـده و بـتـدریـج در خلال 24 ساعت با کمى شکر شیرین نموده و میل نمایید.
11 - مصارف درمانى پوست درخت سیب
کـه پـس از قـطـع شـاخـه هـاى درخـت ، آنـرا از شاخه ها جدا نموده و در سایه خشک مى کنند بـدلیـل داشـتن فلوریدزین بعنوان دارویى تقویت کننده بدن ، قابض (سفت کننده معده ) و ضـد اسـهـال و ادرار آور بـکار رفته و از قدیم الایام مورد توجه اطباى سنتى بوده است . (فـلوریـدزین موجود در پوست درخت سیب در اثر هیدرولیز تولید گلوکز و فلورتین مى کند که فلورتین اثر تب بر دارد و به همین جهت پوست درخت سیب جهت پایین آوردن تب نیز موثر است ) .
12 - تصفیه کردن خون با سیب
افرادى که از غلظت بالاى خون و کثیف بودن آن رنج مى برند چنانچه هر روز صبح ناشتا یک عدد سیب خام پخته را بخورند و این عمل را تا سه هفته متوالى تکرار نمایند خون آنها رقیق شده و تصفیه مى گردد.
13 - درمان یرقان (زردى ) با سیب
نـوشـیدن روزى یک لیوان از آب سیب خام یا آب صاف شده جوشانده پوست سیب یا برگ درخت آن در چند روز متوالى بعنوان دارویى مفید و موثر جهت درمان یرقان (زردى ) بکار مى رود.
14 - رفع بند آمدگى ادرار با سیب
هـمـانـطـور که در بند 9 یاد آور شدیم استفاده از جوشانده پوست درخت سیب یا پودر سیب خـشـک شده در سایه موجب زیاد شدن ترشح ادرار گردیده و بعلت خاصیت ضد اوره آن از بالا رفتن اوره نیز جلوگیرى مى کند.
َََ
15 - معالجه اسهال با سیب
تـجـویـز یـک قـاشـق سـوپـخـورى از سـیـب خام رنده شده در هر ساعت در روز و تکرار این عـمـل بـمـدت 4 روز مـتـوالى بـعـنـوان دارویـى ضـد اسـهـال قـابـض (سـفـت کـنـنـده مـعـده ) بـه افـرادى کـه اسهال دارند، بویژه کودکان ، توصیه مى شود.
16 - تقویت اعصاب و رفع بى خوابى با سیب
نـتـایج تحقیقات آزمایشگاهى از تجزیه سیب خام نشان مى دهد که سیب حاوى مقادیر زیادى فـسـفـر اسـت و ایـن مـاده سلسله اعصاب را تقویت نموده و علاوه بر کمک به فرد در انجام کارهاى فکرى ، او را مستعد خوابیدن مى سازد.
17 - رفع بدبویى دهان با سیب
جهت خوشبو شدن دهان و رفع بدبویى آن بمدت 15 دقیقه کمى جعفرى تازه را بجوید، سـپـس تـفـاله هـاى آنـرا از دهـان بیرون انداخته و یک عدد سیب درختى را در دهان گذاشته ، خوب بجوید و فرو دهید.
18 - تحلیل ورم ضربدیدگى چشم با سیب
سـتـفـاده از ضـمـاد سـیـب خام رنده شده به تنهایى یا همراه با کمى آرد جو یا پودر تخم شـلغـم بـر روى چـشـمـى کـه ضـربـه بـه آن وارد شـده عـلاوه بـر تـحـلیـل ورم و رفـع کـبـودى آن مـوجب تسکین درد آن نیز مى گردد . همچنین ضماد جوشانده پوست سیب تازه بر محل ورم نتایج شفابخشى خواهد داشت .
19 - تسکین درد گوش با سیب
بـراى تـخـفیف درد گوش ، شب موقعى که مى خوابید یک عدد سیب خام را که در کوره یا در زیـر خـاکـسـتـر داغ پـخـتـه شـده بـه گـوش خـود بـمـالیـد و بـخـوابـیـد، بـا ایـن عمل دردگوش شما فورا ساکت مى شود.
20 - رفع خارش پوست با سیب
استفاده از مرهم سیب پخته شده جهت رفع خارش نافع است .
طرز تهیه این مرهم بصورت زیر است
خـام تـازه را بـه دو قسمت تقسیم کنید، هسته و پلیشه آنرا در آورید، در وسط آن که گود شده کمى پودر گوگرد ریخته ، بعد این قسمت سیب را روى هم بگذارید و با نخى محکم ببندید و سپس آنرا در کوره قرار دهید تا بپزد. وقتى خوب پخته شد آن را له کنید و به محل خارش بمالید.
َََ
21 - خواص طبى شکوفه درخت سیب
دم کـرده 6 مـثقال شکوفه سیب تازه در یک لیتر آب سرفه و خشونت سینه را برطرف مى نـماید. مالیدن آب مقطر شکوفه درخت سیب به پوست جهت درمان اختلالات پوستى بویژه از بـیـن بـردن سـرخى صورت موثر است . بخور شکوفه درخت سیب موجب طراوت پوست صورت گردیده و باعث برطرف شدن خشکى و زبرى آن مى گردد.
22 - اثر درمانى سیب در درمان وسواس و ضعف اعصاب
روزى یـک لیـوان از آب سـیـب شـیـریـن رسیده داروى مفیدى جهت رفع ضعف اعصاب و درمان وسـواس در دراز مـدت اسـت . همچنین اگر آب سیب را گرفته و با شکرنى (نیشکر) پخته بقوام آورید و کمى هل و زعفران و مقدارى گلاب به آن اضافه نمایید و خوب بهم بزنید شربتى مقوى بدست مى آید که در رفع وسواس و ضعف اعصاب بى نظیر است .
َََ
23 - درمان استسقاء و عطش مفرط با سیب
نـوشـیـدن روزى یـک فـنـجـان آب سـیب ترش (بر خلاف سیب شیرین ) بعنوان داروى ضد اسـتـسـقـاء بـراى افرادى که عطش مفرط دارند بسیار مفید بوده و آنرا بخوبى از بین مى برد .
24 - کاهش کلسترول (چربى ) خون با سیب
بعلت فیبرهاى خوبى که در سیب وجود دارد بخصوص فیبر پکتین که در پوست میوه سیب موجود است کلسترول خون کاهش یافته و موجب افزایش hdl مى گردد
25 - نقش سیب در کاهش فشار خون
تـحـقیقات و مطالعات دکتر kempner و سایرین نشان داد که نمکهاى پتاسیم آلى موجود در سـیـب بـاعـث شـده کـه سـیـب بـعـنـوان یـک مـدر (ادرار آور) خـوب عمل کرده و سبب کاهش سدیم گردد و در نتیجه باعث کاهش فشار خون شود.
26 - نقش سیب در سلامت دندانها
طـبـق گـفـتـه مـعصومین (ع ) در گذشته و همچنین مطالعات دکتر hanks j.j در رشته جراحى دنـدانـهـا در عـصر حاضر، سیب بیش از هر میوه دیگرى داراى خاصیت تمیز کنندگى دهان و دنـدان بـوده و بـاعـث افـزایش ترشح بزاق گردیده و به طرز معجزه آسایى از تخریب دندانها جلوگیرى مى کند.
27 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى سیب
هـمـانـگـونـه کـه ذکـر شـد خـواص سـیـب بـخصوص سیب شیرین به حدى است که یکى از معصومین (ع ) مى فرمایند: ما اهل بیت زمانى که مریض مى شویم با سیب مداوا مى کنیم . به هـمـین دلیل از این میوه با ارزش فرآورده هاى متعددى تهیه مى کنند که در زیر به تعدادى از آنها اشاره مى کنیم :
الف - گلقند عسلى سیب
یـک مـشـت (حـدود 10 مـثـقـال ) از گـل بـرگـهـاى مـعـطـر گـل سـیـب را جـمـع آورى کـرده ، نـرم سـایـیـده و بـا نـیـشـکـر یـا عـسـل مـخـلوط کـرده و بـعـصـورت گـل قند در آورید. خوردن روزانه کمى از این گلقند به افرادیکه از ضعف قلب و اعصاب رنج مى برند توصیه مى شود.
َََ
ب - شربت مرکب سیب
جـهـت تـهـیـه شـربـت مـرکـب سـیـب ، یـک فنجان شربت ساده سیب را با نصف فنجان شربت گـیـاهـانـى چـون گـاوزبـان ، بـرگ سـنـا، بـرگ تـیـول ، بـهـار نـارنـج و زعـفـران مخلوط کرده و صبح یا عصر آنرا بنوشید . این شربت داروى مفیدى جهت رفع ضعف قلب و تقویت اعصاب مى باشد.
پ - تهیه شربت آرام بخش اعصاب با سیب
یـک مـشـت (حـدود 50 گرم ) پوست سیب را در نیم لیتر آب جوش بمدت 12 دقیقه ریخته و بـگـذاریـد دم بـکشد، سپس به آن کمى پودر سیب و کمى آبلیمو اضافه کنید، خوب بهم بزنید و در طول روز از آن بیاشامید . (در صورت لزوم مى توانید کمى شکر نیز به آن اضافه نمایید )
ت - تهیه مرهم التیام دهنده زخم با سیب
دو عدد سیب خام تازه را رنده کرده با 100 گرم پیه خوک مخلوط نموده ، کمى حرارت دهید، سپس آنرا صاف نموده و در قوطى پماد بریزید .
نوع دیگر: یک سیب خام را در هاون انداخته ، بکوبید و آنرا در شیره خودش بریزید، بعد آنرا صاف نموده و بر محل زخم ضماد کنید .
ث - جوشانده پوست سیب
بـراى تـهـیـه جـوشـانـده سـیـب ابـتـدا سـیـب را در سـایـه و در گـرمـاى مـعـتـدل و ثـابت خشک نموده ، بعد 1 تا 2 قاشق غذاخورى از آنرا در سه فنجان آب بمدت 15 دقـیـقـه جـوشـانـده ، کـمـى شـکـر بـه آن افـزوده تـا خـوش طـعـم شـود و نـیـم سـاعـت قبل از غذا میل کنید.
ج - محلول ضدجوش سرکه سیب
جـهـت تـهـیـه ضـد مـحلول جوش ،، 100 میلى لیتر سرکه را با 400 میلى لیتر آب مخلوط کرده ، ابتدا پوست را با صابون گل ختمى یا بابونه شسته ، خشک کرده و هر بار کمى از مـحـلول فـوق را بـه پـوسـت بـمـالیـد و خـوب مـاسـاژ دهـیـد و ایـن عمل را تا بهبودى کامل ادامه دهید.
28 - فرآورده هاى غذایى و نوشیدنى سیب
الف - ژله سیب
عـدد سـیـب سـرخ و شـیـریـن پـر آب را انـتـخـاب کـرده و آنـهـا را از قـسـمـت طـول بـه چـهـار قـطـعه مساوى ببرید ولى پوست نکنید زیرا پوست آن به ژله شما رنگ زیـبایى مى بخشد . سیب هاى قطعه قطعه شده را در آب بریزید و در این هنگام چند قطره آبـلیـمـوى تـازه را بـه آن اضـافـه نـمـایـیـد، وقـتـى سـیبها فى انداخته و بدون فشار بـگـذاریـد آب آن کـم گـرفـتـه شـود، بـعـد ایـن آب را وزن نـمـوده و مـعـادل سـه چـهـارم وزن آن شـکـر افزوده و 20 دقیقه دیگر آنرا بجوشانید، سپس آنرا در ظـرفـى ریـخته و براى مصرف نگهدارى کنید . ( توجه : مقدارى آبلیموى افزودنى به ازاى هر 20 عدد سیب باید آب یک لیموى بزرگ باشد )
ب - مرباى سیب
را در مـقـدارى آب ریـخـتـه و بـه قدرى حرارت دهید تا به قوام آید، سپس 500 گرم سیب تازه (دم و پوست گرفته ) و کمى آب را داخل شربت ساده که درست کرده اید بریزید و خـوب بـهـم بـزنید، کمى وانیل و جوهر لیمو به آن افزوده و دوباره حرارت دهید تا سیب پخته شود و به قوام آید .
نـکـتـه : چون براى تهیه مرباى سیب ناچارید پوست آنرا بکنید بهتر است یک دقیقه آنرا در آب جـوش انـداخـتـه و بعد در آورید و در این موقع پوست سیب بخوبى کنده مى شود و احتیاجى به کندن آن با کارد نیست .
َََ
پ - مرباى شکوفه سیب
100 گـرم گـل یا شکوفه درخت سیب را 6 ساعت در آب خیسانده ، سپس با آتش ملایم آنرا بـجـوشـانـید بعد به هم وزن آن شکر و کمى وانیل افزوده ، بهم بزنید و دوباره حرارت دهید تا بقوام آید، پس از بقوام آمدن آن را در شیشه اى ریخته و بکار برید .
ت - پالوده (پوره ) سیب
ده یـا پـوره سـیـب ، چـند عدد سیب تازه و رسیده را رنده نموده ، براى خوش طعمى آن کمى شـکـر و گـلاب بـه آن افـزوده ، خـوب بـهـم زده و مـیـل کـنـیـد . ( در تـهـیـه پـوره سیب بهتر است سیب را پوست نکنید زیرا پوست سیب داراى دیـاسـتاز و منگنز است و به هضم غذا کمک مى کند، از اینرو داروى خوبى براى کودکان و سالخوردگانى است که به غذاهاى زود هضم نیاز مبرم دارند ) .
ث - سرکه سیب
ر سیب توسط مخمر به نوعى الکل تبدیل شده و شراب سیب ساخته مى شود، بعد از آنکه شـراب رسـیـد، الکـل آن تـوسـط فـعـالیـت بـاکـتـریـهـا بـه اسـیـد سـیـتـریـک تـبـدیل مى گردد، سپس به آن ویتامین c اضافه مى کنند تا از اکسیده شدن آن جلوگیرى نماید . به این ترتیب سرکه سیب ساخته مى شود که اثرات درمانى معجزه آسایى دارد .
ج - کمپوت سیب
مواد لازم
1 کیلو سیب
25 گرم شکر
3 لیوان آب
1 قاشق سوپخورى آبلیمو
روش تهیه کمپوت
ط دو نـیـم کـنـیـد . هـسته هاى آنرا بیرون آورده و آن را پوست گرفته و در ظرف آب سرد قرار دهید و آبلیمو را اضافه کنید تا سیب تغییر رنگ ندهد شکر و آب را جوشانده ، سیب را به آن اضافه کنید و حدود 5 تا 10 دقیقه بجوشانید. بصورتى که سیب کمى ملایم تـر شـود . سـپـس سـیـب را در ظـرف مخصوص بریزید و کمى از شربت خود سیب روى آن بریزید .
چ - دسر سیب
مواد لازم
6 عدد سیب
3 عدد تخم مرغ
یک چهارم پیمانه آب
یک سوم پیمانه شکر
یک چهارم قاشق چایخورى نمک
5 /1 قاشق چایخورى نشاسته
2 قاشق غذاخورى شیر کم چربى
یک چهارم قاشق چایخورى دارچین
یک چهارم قاشق جوزهندى
روش تهیه دسر
و قـاچ کـنـیـد . سـپس آنرا با آب درون ظرف در دارى بپزید . بطوریکه کاملا بپزد اما له نـگـردد شـکـر و نـمـک را اضـافـه کـرده و هـم بـزنـیـد تـا شـکـر در آب حـل شـود سـیـب را از روى حـرارت بـرداشـتـه و اجازه دهید تا خنک شود . تخم مرغ ، شیر و نـشـاسـتـه را بـا چـنـگال خوب هم بزنید . سیبها را درون ظرف نسوز چیده و مخلوط شیر و تـخـم مـرغ را روى آن بـریـزید. جوز هندى و دارچین را روى سایر مواد پاشیده و ظرف را داخل و قرار دهید . این دسر را در حرارت 325 درجه فارنهایت و بمدت 20 دقیقه بپزند . دسر را گرم صرف نمایید. این دسر براى پذیرایى 4 نفر است .
ح - مارمالاد سیب
مواد لازم
2 کیلو سیب
1 کیلو شکر
2 ورق ژلاتین
نصف قاشق چایخورى وانیل
روش تهیه مارمالاد
ان آب بگذارید بپزد . بعد سیبهاى پخته شده را از صافى رد کرده و یا چرخ کنید. شکر را روى آنـهـا ریـخـتـه و 2 سـاعـت بـگـذاریـد بـمـانـد ژلاتـیـن را در کـمـى آب جـوش حل کرده ، داخل مایه سیب ریخته ، سپس سیبهاى صاف شده و شکر را روى حرارت گذاشته تـا بجوشد و غلیظ شود . بعد آنرا از روى حرارت برداشته و بگذارید سرد شود و در شـیـشـه ریـخـتـه و در جـاى خـنـک نـگـه داریـد . در اواخـر پـخـتـن مـارمـالاد وانیل را اضافه کنید.
خ - کیک سیب
مواد لازم
یک لیوان سیب رنده شده
2 لیوان آرد سفید
نصف لیوان شکر
نصف لیوان گردوى (چرخ کرده )
یک فنجان روغن مایع
2 عدد تخم مرغ
نصف قاشق چایخورى وانیل
یک قاشق چایخورى بکینگ پودر
1 قاشق چایخورى جوش شیرین
روش تهیه کیک
را کـمـى چرب کرده و سپس فر را با درجه 180 سانتیگراد روشن کنید . بعد مایه کیک را آمـاده سـاخته و در یک ظرف تخم مرغها را بشکنید . روغن و شکر را روى تخم مرغ ریخته و آن را خـوب هـم بـزنـیـد تـا کـامـلا مـخـلوط شـود . جـوش شـیـریـن ، گردو، بکینگ پودر و وانـیـل را داخل تخم مرغ کرده و فه کنید، کمى بزنید تا با هم مخلوط شوند . مایه کیک را در قـالب ریـخـتـه و قـالب را بـه مدت 1 ساعت در فر قرار دهید تا کیک پخته و روى آن طـلایـى گـردد . کـیـک را بـعـد از ایـن مدت از فر در آورده ، بگذارید سرد شود و بعد از قالب خارج کنید و روى آن را با مقدارى خاکه قند و پودر پسته تزیین نمایید.
دـ شیرینى سیب
مواد لازم
5 /1 کیلو سیب
2 عدد تخم مرغ
250 گرم شیر
200 گرم شکر
400 گرم روغن
180 گرم آرد
کمى نمک
روش تهیه شیرینى
نـمـک و آرد را مـخـلوط کـنید . سفیده تخم مرغ را آنقدر بزنید تا سفت شود و سپس به مایه اضـافـه نـمـایید . سیبها را پوست گرفته و هسته هاى آنرا خارج کرده ، بصورت ورقه ورقـه بـرش بـزنـیـد و بعد در مایه آماده شده فرو کنید و در روغن سرخ نمایید. سیبهاى سرخ شده را در آبکش بگذارید تا روغن اضافى آن خارج شود و روى آن شکر بپاشید.
ذ - نوشیدنى مقوى سیب (براى 1 نفر)
مواد لازم
یک چهارم فنجان آب سیب
1 قاشق مرباخورى نارگیل
1 قاشق مرباخورى پوره مغز فندق
2 تکه یخ کوچک
یک چهارم قاشق چایخورى زنجبیل تازه (رنده شده )
روش تهیه نوشیدنى
تمام مواد را در مخلوط کن ریخته ، کاملا مخلوط کرده و بلافاصله پذیرایى کنید.
س - نوشیدنى اشتها آور سیب (براى 16 نفر )
مواد لازم
2 کیلو و 300 گرم آب سیب
یک چهارم فنجان شکر
2 عدد چوب دارچین (متوسط)
به میزان لازم گل میخک
روش تهیه نوشیدنى
دویه و دارچین را در ظرف مناسبى ریخته ، آرام آرام حرارت دهید تا به درجه حرارت جوش بـرسـد و 3 دقـیـقـه بجوشد . سپس نوشیدنى را صاف کرده ، آنرا داغ با قاچ هاى نازک پـرتـقـال ، لیـمـو بـا سـیـب قـرمـز پـوسـت نـکـنـده کـه یـک گـل مـیـخـک درسـتـه در آن فـرو رفـتـه ، سرد کنید . مى توانید نوشیدنى را سرد با یخ میل نمایید .
ش - سالاد سیب و کلم (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 عدد سیب متوسط (خرد شده )
3 پیمانه کلم (خرد شده )
نصف پیمانه سس کم کالرى
یک چهارم پیمانه آبلیمو
2 قاشق غذاخورى خیارشور (خرد شده )
یک چهارم قاشق چایخورى نمک
روش تهیه سالاد
تـمـام مـواد را بـا هـم بـه آرامـى مـخـلوط کـنـیـد و سـالاد را بـراى مـدت حـدائقـل یـک سـاعـت در یـخـچـال نـگـهـداریـد تـا خـنـک شـود . مـیـزان کل کالرى این سالاد 160 کالرى مى باشد و از این رو مصرف ان براى افرادى که رژیم ضد چاقى دارند مفید و موثر است .
ص - چاى نشاط آور سیب (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 پیمانه آب سیب
نصف پیمانه شکر
نصف پیمانه آب پرتقال
3 عدد میخک
یک سوم پیمانه آبلیمو
1 پیمانه آب
5 /1 پیمانه چاى آماده سرد
چند حلقه لیمو
4 برگ نعناع تازه پوست رنده شده
1 عدد پرتقال
روش تهیه چاى
پـوسـت پـرتـقال ، آب و میخک را مخلوط کرده ، روى حرارت قرار دهید تا بمدت 20 دقیقه بـجـوشـد. سـپـس آن را آبـکش کرده و سایر مواد را با آن مخلوط کنید . این نوشیدنى را در لیـوانـهـاى بـلند ریخته و چند قطره یخ در آن بیندازید روى یک ورقه لیمو و یک برگ نعناع قرار دهید.
ض - پودینگ سیب (براى 6 نفر )
مواد لازم
4 عدد سیب متوسط
یک سوم پیمانه شکر
یک دوم پیمانه آب سرد
3 پیمانه آب جوش
1 قاشق غذاخورى آبلیمو
5 قاشق چایخورى نشاسته
2 قاشق چایخورى پودر پوست لیمو
روش تهیه پودینگ
سـرد ریـخـتـه و هـم بزنید . 5 دقیقه صبر کرده و سپس آب جوش را به آن اضافه کنید . نـشـاسـتـه را در شـیـر ریـخـتـه و شـیـرجـوش را در یـک مـحـتـوى ظـرف آب در حـال جوش قرار دهید . نشاسته را حدود 30 دقیقه حرارت داده و آن را مرتب هم بزنید. سپس شـکـر را اضـافـه کـرده و هـم بـزنـیـد در نـشـاسـتـه حـل شـود. آبلیمو و پودر پوست لیمو را نیز به نشاسته افزوده و آن را از روى حرارت بردارید . سیب را پوست گرفته و حلقه حلقه کنید. حلقه هاى سب را درون ظرف نسوزى چیده و نشاسته را روى آن بریزید. ظرف را در فر قرار دهید و سیب ها را در حرارت 350 درجه فارنهایت بپزید.
ط - دلمه سیب
مواد لازم
500 گرم سیب
500 گرم گوشت (چرخ کرده )
1 عدد پیاز
نصف پیمانه لپه (پخته شده )
مقدارى روغن
2 قاشق غذاخورى شکر
2 قاشق غذاخورى کره
به میزان لازم نمک و فلفل
روش تهیه دلمه
در روغـن کـمى سرخ کنید . بعد گوشت چرخ کرده را به آن افزده ، کمى تفت دهید، لپه ، نـمـک و فـلفـل را بـه آن اضـافـه کرده و کنار بگذارید. سیب را از قسمت ساقه سوراخى ایـجاد کرده ، دانه و مغز آنرا خارج کرده و به صورت دلمه در آورید، سپس مواد گوشتى آماده شده را داخل سوراخ سیب ریخته و دلمه سیب را در ظرفى کنار هم بچینید و با حرارت 350 درجـه به مدت حدود نیم ساعت بپزید . وقتى که سیب نیم پز شد آن را از فر خارج کـرده ، سـرکـه و شکر را با هم مخلوط نموده و روى آن بریزید دوباره در فر قرار دهید تا کاملا پخته شود و میل کنید.
ظ - خورش سیب (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 کیلو سیب
100 گرم روغن
1 عدد پیاز
نصف پیمانه آبلیمو
4 قاشق مرباخورى شکر
کمى زعفران
به میزان لازم نمک و فلفل
500 گرم گوشت (بدون استخوان )
روش تهیه خورش
قیمه کرده و با پیاز سرخ شده و 4 پیمانه آب بپزید . سیب را پوست کنده و خرد نمایید و بـا روغـن کـمـى تفت دهید و داخل گوشت پخته شده بریزید . بعد شکر، آبلیمو، نمک و زعفران را به گوشت اضافه کرده ، بگذارید تا حرارت ملایم خورشت چند جوش بزند . طـورى کـه سـیـب له نـشـود . خـورش ‍ پـخـتـه را در ظـرف مـنـاسـب ریـخـتـه و میل نمایید .
ع - ترشى لیته سیب
مواد لازم
1 کیلو سیب
1 لیتر سرکه
1 قاشق سوپخورى شکر
نصف قاشق سوپخورى پودر میخک
1 پیمانه آب
به میزان لازم نمک
روش تهیه ترشى
سیب ، آنرا به اندازه هاى دلخواه ریز کرده و با یک پیمانه آب روى حرارت ملایم بپزید . سپس آنرا خوب آبکش کرده ، بطورى که آبش خشک شود . بعد دوباره آنرا با نمک ، میخک و سـرکـه بـا حرارت ملایم آنقدر بجوشانید تا کاملا له شده ، به صورت ژله در آمده و خوب غلیظ شود . شکر را به آن اضافه کرده ، خوب هم بزنید . بعد چرخ کنید . پس از چرخ کردن کافى است آنرا خنک کرده و در شیشه ریخته و در جاى خنک نگهدارى کنید.
غ - شربت عسل سیب با خامه
مواد لازم
یک دوم پیمانه شربت سیب
5/1 پیمانه خامه غلیظ و سرد
کمى دارچین (براى تزیین )
2 قاشق غذاخورى عسل
تعدادى پوست لیمو (رنده شده )
روش تهیه شربت
درون کـاسـه اى شـربـت و خـامـه را بـا هـم خـوب مـخـلوط کـنـیـد . سـپس این مخلوط را درون لیـوانـهـاى سـرد بـریزید و با رنده پوست لیمو دارچین تزیین کرده و بلافاصله آنرا صرف نمایید.
ف - ژله سیب وموز (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 پیمانه آب سیب
1 عدد موز (ورقه شده )
نصف پیمانه آب داغ
یک چهارم پیمانه آب سرد
2 قاشق غذاخورى پودر ژلاتین (بدون چاشنى )
1 قاشق غذاخورى شکر
1 قاشق چایخورى وانیل
2 قاشق چایخورى آبلیمو
روش تهیه ژله
تـه و هـم بزنید تا یکنواخت شود . آب داغ را اضافه کرده و مخلوط کنید تا ژلاتین در آب حـل شـود . شـکـر، آبـلیـمـو، آب سـیـب و وانـیـل را افـزوده و هـم بـزنـیـد تـا شـکـر حـل شـود . ژله را در یـخـچـال گـذاشـتـه تـا کـمـى بـبـنـدد . سـپـس آن را از یخچال بیرون آورده و با همزن بزنید . حلقه هاى موز را نیز به ژله اضافه کرده و ژله را دوباره در یخچال بگذارید تا سرد شده و کاملا ببندد .
ق - شیر تخم مرغ سیب (براى 1 نفر)
مواد لازم
250 گرم آب سیب
100 گرم شیر
1 عدد تخم مرغ
1 قاشق چایخورى شکر
1 هشتم قاشق چایخورى وانیل
کمى جوز هندى
2 تکه یخ
روش تهیه شیر تخم مرغ
سـفـیـده را از هـم جـدا کـنـیـد . زرده را بـا شـکـر و وانـیـل بـه وسـیـله چنگال خوب بزنید . زرده ، شیر، یخ ، جوزهندى و آب سیب را رد مخلوط کن ریخته و مخلوط کـنـید تا حالت پف کرده و کش دار پیدا کند .در این فاصله سفیده را با همزن تمیز بزنید تا سفت شده و فرم بگیرد . زرده را روى سفیده ریخته و به آرامى مخلوط کنید . این مخلوط را در لیـوانـهـاى کـوچـک ریـخـتـه و مـقـدار کـمـى جـوز هـنـدى روى آن بـپـاشـیـد و میل کنید.
ک - شیرقهوه سیب (براى 2 نفر )
مواد لازم
100 گرم آب سیب
3 قاشق چایخورى شکر
200 گرم آب سرد
4 تکه یخ
یک چهارم پیمانه شیر خشک
2 قاشق چایخورى قهوه فورى (نسکافه )
روش تهیه شیرقهوه
تـمـام مواد را در مخلوط کن ریخته و در درجه تند به مدت 1 الى 2 دقیقه خوب مخلوط کنید تـا غـلیـظ شـود . سـپـس آنـرا در لیـوانـهـاى بـلنـد ریـخـتـه و میل کنید.


.: سایت رسمی طب سنتی . :.

پشتیبانی آنلاین
----پشتیبانی آنلاین با یاهو-- ---->آی دی ما در یاهو darooosaz
صفحات سایت
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 4039694

ابزار پرش به بالا