وبلاگicon
عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
به رسمی ترین سایت طب سنتی ایران خوش آمدید 
سایت رسمی طب سنتی
لینک های مفید

فصل پنجم : دار فلفل longum piperWWW.021DR.COM


فصل پنجم : دار فلفل longum piper

َََ
اسامى گوناگون دار فلفل
در فـارسـى بـه فـلفـل دراز شـهـرت دارد . خـود فـلفـل در زبـان یـونـانـى بـه ارنـیـتـس مـعـروف اسـت . در هـنـد بـه آن بـلبـل مـى گـویـنـد. فـلفـل مـویـه ، فـلفـل مـوى ، فـلفـل مـون ، فـلفـل مـونـه و فـلفـل مـونـیـه از اسـامـى دیـگـر ایـن گـیـاه اسـت . دار فلفل در زبان عربى به عرق الذهب شهرت دارد .
ار فـلفـل در زبـان بـنـگـالى به pipool، در زبان چینى به biba، در زبان هلندى به peper langwerpig، در زبـان انـگـلیسى به jaboranda یا papper long، در زبان اسـتـونـى بـه pipar pikk، در زبـان فرانسوى به long pover، در زبان آلمانى به pfeffer langer، در زبـان گـجـرات بـه pipara، هندى به pipli، در زبان مجارستانى بـه bors bali، در زبان اندونزیایى به bali cabe، در زبان کانادایى به hippali، در زبـان مـراتى به pimpali، در زبان سوئدى به langpeppar، در زبان تایلندى به phrik، در زبان اردو به pipul، در زبان ویتنامى به bat tat مشهور است .
مشخصات کلى دارفلفل
دارفـلفـل مـیـوه خـوشه مانند درختى است شبیه به درخت توت و همانند لوبیا بوده که در غـلاف آن دار فـلفـل قرار دارد. بسیار تند و تیز بوده و داراى طبیعتى بسیار گرم و خشک است . شکوفه آن مانند شکوفه درخت بید است که در ایام بهار از درخت مى افتد.
ترکیبات شیمیایى دارفلفل
رصد اسانسى با بوى مطبوع ولى با طعم گرم و سوزاننده است . قسمت اعظم این اسانس را نـیـز فـلانـدرن و کـدى نـن تـشـکـیـل مـیـدهـد . در فـلفـل علاوه بر اسانس ، نوعى رزین مـحـلول در اتر و الکل ، با طعمى سوزاننده ، یک آلکالوئید به نام پى یه این نیز وجود دارد . مقدار درصد مذکور در میوه فلفل سفید زیادتر است .
نسخه هاى شفابخش دار فلفل
1 - درمان شب کورى و تقویت قواى بینایى با دارفلفل
شـب کـورى دارنـد یـا چـشـمـانـشـان ضـعـیـف شـده اسـت چـنـانـچـه کـمـى مـیـوه دار فـلفـل را نـرم سـایـیـده و آنرا به ترکیبات سرمه کندر، سرمه میخک و یا هر سرمه طبى دیـگـر اضـافـه نـمایند و در چشم کشند و این عمل را مدتى ادامه دهند شب کورى و تاریکى چـشـمـانـشـان بـرطـرف خـواهـد شـد . هـمـچـنـیـن خوردن جگر کباب شده بز که چند دانه دار فلفل در آن گذاشته یا پودر فلفل روى آن پاشیده باشند مفید و موثر است .
َََ
2 - رفع سردى و رطوبت معده با دارفلفل
طبیعت دارفلفل گرم و خشک است . از این رو مصرف آن چه بصورت پودر و چه بصورت دم کرده آب آن به افرادى که دچار ضعف و رطوبت معده ، بخاطر خوردن غذاهاى سرد و سنگین ، شده اند توصیه مى شود.
3 - درمان بى اشتهایى با دار فلفل
اسـتـفـاده از دم کـرده دار فـلفـل بـه تـنـهـایـى یـا هـمـراه بـا گـل بـابـونـه داروى مـفیدى جهت درمان بى اشتهایى به شمار مى رود . همچنین خوردن 20 گـرم پـودر دارفـلفـل کـه بـا پـودر بـابـونـه و کـمـى عسل مخلوط شده باشد در روز در رفع بى اشتهایى نافع است .
4 - تقویت قواى جنسى با دار فلفل
ن دار فلفل به آلت و اطراف آن موجب تحرک بیشتر و رفع ضعف و سستى آن مى گردد و در تـقـویـت شـهـوت بـى نـظـیـر اسـت . خـوردن ایـن روغـن بـا عـسـل نـیـز مـفید است . همچنین اگر 20 گرم دار فلفل را با 10 گرم خولنجان ، 10 گرم زنـجـفیل ، 10 گرم میوه زبان گنجشک ، و 10 گرم کندر مخلوط کرده ، نرم ساییده ، 200 گـرم عـسـل را نـیـز بـه آن اضـافـه نـمـوده و خـوب بـهـم زده و خـمـیـر حـاصـل را بـه شـکـل حـب هـایـى در آورده و روزى دو حـب میل کنید موجب تقویت قواى جنسى مى شود.
5 - تهیه پادزهر با دارفلفل
اسـتـفـاده از کـمـپـرس و ضـمـاد گـیـاه له شـده دار فـلفـل یـا جـوشـانـده آن بـر مـحـل گـزیـدگـى حـشـرات و جـانـوران گـزنـده بـویـژه عـقـرب مـوجـب تـحـلیـل ورم و تـسـکـیـن درد و سـوزش آن مـى گـردد. هـمـچـنـیـن مـالیـدن روغـن دار فلفل به محل گزیدگى در درمان زخم و تسکین درد آن موثر است .
َََ
6 - رفع بدبویى دهان با دار فلفل
دار فـلفـل گـیـاهـى گـرم و بـسـیـار مـعـطـر اسـت . بـه هـمـیـن دلیـل کـفلمه پودر آن در دهان موجب رفع بدبویى دهان و رفع آروغ هاى ترش و بدبوى دسـتـگـاه گـوارشـى بـویـژه مـعـده مـى گـردد . جـهـت اثر بخشى بیشتر بهتر است پودر دارفلفل را با کمى پودر میخک مخلوط نموده و بکار ببرید.
7 - تسکین درد مفاصل با دارفلفل
30 گـرم دار فـلفـل را در یـک لیـتـر آب بـجـوشـانـیـد، ابـتـدا مـحـل درد را بـا آب صـاف شـده آن شـسـتـشـو داده و خـوب مـاساژ دهید، سپس تفاله آنرا بر محل درد گذاشته و بمدت چندین ساعت آنرا با پارچه نخى نازک ببندید.
8 - رفع نفخ شکم با دارفلفل
جـهـت رفـع نـفـخ شـکـم و ورم آن ، 20 گـرم دار فلفل را در یک لیتر آب بجوشانید و آب صـاف شـده آنـرا دو سـاعـت بـعد از نهار یا شام میل کنید. همچنین خوردن یک استکان عرق یا پودر دارفلفل همراه با پودر زنیان در رفع نفخ شکم مفید است .
9 - رفع بى حسى و فلج عضلات با دار فلفل
مـالیـدن روغن دار فلفل به عضلات فلج و بى حس موجب بالا رفتن سرعت تحرک خون در ایـن عضلات گردیده و در صورت مصرف مداوم موجب رفع بى حسى و درمان فلج عضلات مـى گـردد. هـمـچـنین ضماد و کمپرس جوشانده این گیاه بر روى عضلات بى حس در درمان آنها موثر است .
10 - خواص طبى و مصارف دارویى روغن دار فلفل
مـالیـدن روغن دارفلفل به مفاصل موجب تسکین درد آنها مى گردد. ضماد آن بر قضیب سبب تـحـریـک آن و تـقـویت شهوت و میل جنسى مى شود. مالیدن آن به عضلات بى حس و فلج مـوجـب رفـع سـستى ، بى حسى و فلج عضلات مى گردد. مالیدن آن به سر و پیشانى ، سـردردى را کـه از باد سرد باشد برطرف مى سازد . مالیدن آن به پهلو، درد کلیه و پـهـلو را کـه بـه عـلت سـردى بـاشـد از بـیـن مـى بـرد . چـنـانـچـه بـه دار فـلفل گیاه و دارویى دیگر نظیر زنجفیل ، جوز هندى و مشک طرا مشیع را در حین تهیه روغن آن اضافه کنید خواص دارویى و اثرات درمانى آن بیشتر خواهد شد .
َََ
طرز تهیه روغن دارفلفل
طرز تهیه روغن دار فلفل شبیه طرز تهیه روغن آویشن است . (به صفحه 30 رجوع شود)
11 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى دار فلفل
طـبـیـعـت بـسـیـار گـرم ، خـاصـیـت مـحـرک و اثـربـخـش دار فـلفـل در درمـان بـیماریهاى معده و دستگاه گوارشى سبب شده که از این گیاهه فرآورده هاى دارویى تهیه کنند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره مى کنیم .
الف - تنطور ترکیبى دارفلفل
تنطور دار فلفل به مصارف دارویى افزایش سرعت و تحرک خون ، درمان فلج ، تحریک اشتها و تسکین درد عضلات مى رسد.
ترکیبات
100 گرم دار فلفل
100 گرم چوب دارچین
250 میلى لیتر 750 میلى لیتر آب
روش تهیه تنطور
طرز تهیه این تنطور شبیه طرز تهیه تنطور آویشن (صفحه 33 ) است .
ب - روغن استخراج سرد دارفلفل
اسـتـفـاده از روغـن اسـتخراج سرد دار فلفل در تهیه پماد یا کرم ضد استرفاء (سستى و فـلج عـضـلانـى ) و پـمـاد مـسـکـن درد مـفـاصـل از جـمـله مـوارد استعمال این روغن است .
ترکیبات
1 پیمانه خیسانده دار فلفل یا 2 پیمانه دارفلفل تازه
1 لیتر روغن زیتون
روش تهیه روغن
روش تـهـیـه روغـن اسـتـخـراج سـرد دارفلفل شبیه روش تهیه روغن استخراج سرد آویشن (صفحه 35 ) است .
پ - روغن استخراج گرم دار فلفل
اسـتـفـاده از روغـن اسـتـخـراج گرم دارفلفل جهت تسکین درد پهلو (بصورت ماساژ و رفع گرفتگى هاى عضلانى و ماهیچه هاى بسیار مفید است )
ترکیبات
150 گرم دار فلفل خشک
500 میلى لیتر روغن زیتون
100 گرم برگ آویشن کوهى
روش تهیه روغن
طرز تهیه این نوع روغن دارفلفل شبیه طرز تهیه روغن استخراج گرم آویشن (صفحه 35 ) است .
َََ
ت - روغن ماساژ دارفلفل
مـاسـاژ آلت و قـضـیـب بـا روغـن مـاسـاژ ( سـاده یـا تـرکـیـبـى ) دارفـلفـل تـاءثـیـر زیـادى در تـقـویـت مـیـل جـنـسـى و افـزایـش میل به جماع دارد .
ترکیبات
1 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى دارفلفل
نصف قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى انغوزه
3 قاشق غذا خورى روغن بادام شیرین
روش تهیه روغن
روش تهیه این روغن شبیه روش تهیه روغن ماساژ آویشن (صفحه 36 ) است .
ث - غرغره و دهان شویه دارفلفل
از غـرغـره و دهـان شـویـه دارفـلفـل جـهـت رفـع بـدبـویـى دهان ، رفع آروغهاى ترش و بـدبـوى دسـتـگـاه گـوارشـى بخصوص معده و کاهش رطوبت و سردى فضاى داخلى دهان استفاده مى شود.
ترکیبات
یـک فـنـجـان آب دمـکـرده یـا جـوشـانـده غـلیـظ دارفـلفـل یـا یـک قـاشـق چایخورى تنطور دارفلفل حل شده در یک فنجان آب گرم
روش تهیه غرغره یا دهان شویه
روش تـهـیـه ایـن غـرغـره یـا دهـان شـویـه شـبیه روش تهیه غرغره یا دهان شویه آویشن (صفحه 41 ) است .
ج - کپسول دارفلفل
طبیعت گرم و طعم بسیار تند و تیز دارفلفل سبب گردیده که مصرف آن براى همه افراد امـکـانـپـذیـر نـبـاشـد . بـهـمـیـن مـنـظـور اسـتـفـاده از کـپـسـول هـاى 200 میلى گرمى پودر دارفلفل جهت رفع معده و ترشى آن توصیه و تجویز مى شود.
چ - چاى ضد سردى معده دارفلفل
ترکیبات
10 گرم دارفلفل
5 گرم چوب دارچین
10 گرم چاى سفید هندى
10 گرم گل گاوزبان
روش تهیه چاى
طـرز تـهـیـه ایـن چاى شبیه طرز تهیه چاى روحیه بخش (ترکیبى ) بادرنجبویه (صفحه 63 ) است .
ح - پماد محرک دارفلفل
این پماد سرعت جریان خون را بخصوص در عضلات گرفته و بى حس بالا برده و موجب تـسکین درد مى گردد. همچنین از آن جهت تحریک آلت و قضیب و تقویت نیروى جنسى استفاده مى کنند.
ترکیبات
200 گرم پیه بز
100 گرم پیه خوک
200 گرم روغن کوهان شتر
40 گرم دارفلفل
5 گرم صمغ جوشیر
5 گرم صمغ انغوزه
روش تهیه پماد محرک
روش تهیه پماد محرک دارفلفل شبیه روش تهیه پماد طبى آویشن (صفحه 37 ) است .
خ - ضماد گرم دارفلفل
از ضـمـاد گـرم جـوشـانـده یـا دم کـرده یـا له شـده تـازه دارفـلفـل جـهـت تـسکین درد و سوزش محل گزیدگى حشرات و جانوران گزنده بخصوص عقرب استفاده دارویى مى شود.
لوازم موردنیاز
مقدارى خیسانده دارفلفل خشک یا دارفلفل تازه
1 عدد تابه کاسه اى
کمى باند نخى یا پنبه اى
روش تهیه ضماد
روش تهیه این ضماد شبیه روش تهیه ضماد آویشن (صفحه 34 ) است .
َََ
12فرآورده هاى غذایى دارفلفل
الف - پودر کارى دارفلفل
ترکیبات
1 قاشق چایخورى پودر فلفل سیاه
2 قاشق چایخورى پودر خولنجان
6 عدد فلفل قرمز خشک (پودر شده )
30 گرم دانه گشنیز
نصف قاشق چایخورى دانه خردل
1 قاشق چایخورى دانه شنبلیله
نصف قاشق چایخورى پودر زنجبیل
1 قاشق غذا خورى پودر زرد چوبه
روش تهیه پودر کارى
کـلیـه اجـزاء فـوق ( بـه غیر از زنجبیل و زردچوبه ) را در یک تابه آهنى تفت دهید. سپس آنرا پودر کرده ، با پودر زنجبیل و زرد چوبه مخلوط کرده و به کار برید.
ب - چاشنى دارفلفل
از بین بردن طبیعت سرد غذاها و معطر، خوشبو و خوش طعم کردن غذاها از جمله موارد مصرف چاشنى دارفلفل است .
ترکیبات
2 قاشق چاى خورى پودر دارفلفل
نصف قاشق چایخورى پودر میخک
نصف قاشق چایخورى پودر جوز هندى
نصف قاشق چایخورى پودر موسیر
روش تهیه چاشنى
کـلیـه اجـزاء فـوق را مـخـلوط کرده ، نرم ساییده ، کمى نمک به آن اضافه کرده و موقع صرف غذا، کمى از آنرا روى غذا بپاشید و میل نمایید .
پ - خوراک تخم مرغ با دارفلفل (براى 2 نفر )
مواد لازم
4 عدد تخم مرغ
1 قاشق غذاخورى پودر دارفلفل
2 قاشق غذاخورى خامه
2 قاشق غذاخورى کره
1 قاشق غذاخورى آب داغ
یک دوم قاشق چایخورى آویشن
مقدارى نمک و فلفل
روش تهیه خوراک
تـخـم مرغ ، دارفلفل ، آویشن ، آب و خامه را در کاسه با هم مخلوط کنید. کره را در تابه روى حـرارت مـلایـم آب کـرده و تخم مرغ را درون تابه بریزید.تخم مرغ را به مدت 4 دقـیـقـه ، در حـالیـکـه مـرتـب آنـرا مـى زنـیـد، بـپـزیـد . نـمـک و فلفل روى خوراک پاشیده و میل کنید .
َََ
ت - سس دارفلفل
مـصـرف ایـن سـس کـه روش تـهـیـه آن بـسـیـار آسـان است همراه با تخم مرغ و اسفناج یا مارچوبه پخته بسیار لذیذ است .
مواد لازم
مقدارى پودر دارفلفل
مقدارى پودر جوزهندى
یک سوم پیمانه کره
1 قاشق غذاخورى آبلیمو
2 عدد زرده تخم مرغ
به میزان لازم نمک
روش تهیه سس
روى حـرارت مـلایـم قـرار داده تـا آب شـود . در طـول ایـن مـدت زرده هـاى تخم مرغ را در مخلوط کن ریخته و بمدت چند ثانیه مخلوط کنید . بـدون ایـنـکـه مـخـلوط کـن را خـامـوش کـنـیـد. آبـلیـمـو، نـمـک ، دارفلفل و جوز هندى را به زرده تخم مرغ اضافه کنید . به آرامى کره آب کردهه را به سایر مواد افزوده و 10 ثانیه دیگر مواد را مخلوط کنید تا سس یکنواخت و غلیظ شود.
ث - ترشى دارفلفل
مواد لازم
یک مشت دار فلفل تازه یا خشک
مقدارى نعناع و میخک
به میزان لازم سرکه
2 پر سیر
روش تهیه ترشى
ا کـارد بـه نـوارهـاى کـوچـکـى بـبـریـد و سـیـر را ریـز کـنـیـد. دارفلفل و سیر را داخل ظرف ترشى ریخته و روى آن سرکه بریزید. نعناع و میخک خشک را بـه آن اضـافـه کـرده ، درب ظـرف را مـحکم بسته و در جاى خنک نگهدارى کنید. پس از گذشت 3 هفته و جا افتادن و آن ، ترشى شما آماده مصرف است .
َََ
ج - پرورده عسلى دارفلفل
مواد لازم
50 گرم دارفلفل
2 عدد ریشه کوچک زنجفیل
300 گرم عسل طبیعى
روش تهیه پرورده عسلى
زنـجفیل خشک را در آب مدتى بخیسانید . سپس آنرا از آب بیرون آورده و در آبکش بریزید تـا آبـش بـرود . بـعـد آنـرا بـا کـارد خـرد کـرده و در شـیـشـه عـسـل بـریـزیـد و خـوب هـم بـزنـیـد . پـس از چـنـد هـفـتـه گـذاشـتـن و جـذب عسل به دارفلفل و زنجفیل ، پرورده شما آماده است . صبحها و عصر نصف قاشق مرباخورى آنرا میل کنید.

.: سایت رسمی طب سنتی . :.

پشتیبانی آنلاین
----پشتیبانی آنلاین با یاهو-- ---->آی دی ما در یاهو darooosaz
صفحات سایت
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 4037372

ابزار پرش به بالا