وبلاگicon
عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
X
تبلیغات
زولا

عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
به رسمی ترین سایت طب سنتی ایران خوش آمدید 
سایت رسمی طب سنتی
لینک های مفید

فصل اول : آویشن vulgaris thymus َََ


WWW.021DR.COM
فصل اول : آویشن vulgaris thymus
َََ
اسامى گوناگون آویشن
آویـشـن اسـت . در زبـان عـربى به صعتر معروف است . در برخى از زبانهاى خارجى با عـنـوان سـرپـوله نـیـز شـنـاخـته مى شود . دو نوع آویشن وجود دارد: آویشن کوهى و آویشن شیرازى در شیراز به کبک لیک و در همدان به آزربه معروف است . آذر روبه ، جلنجمون ، نـدغ ، اشـن ، آفـشـم ، آفشن ، آیشن ، ادشان ، ادشن ، اشمه ، اوشن ، آوجى ، حاشا، زروه ، زعـتـر، سـعـتـر، سـرپـوله ، سـوسـن بر، کاکله اوتى ، آس بویه ، حاشا برى ، صعتر الحـمیر، سه سنبل ، سى سنبل ، گون گل و زعترو از اسامى دیگر این گیاه است کهلیک یا کـکـلیک اوتى اسم ترکى آویشن است . آویشن در لهجه اصفهانى به آبشم و آوشم معروف است .
آویـشـن در زبـان لاتـین به vulgaris thymus، در زبان انگلیسى به thyme، در زبان فرانسه به thym و در زبان آلمانى به thymian شهرت دارد .
آویشن در زبان هلندى به tijm wilde ، tijm kruipen، در زبان استونى به liivatee _ numm، در زبـان فـنـلانـدى بـه - ajuruoho kangas، در زبـان مـجـارسـتـانـى بـه kakukkfu mezei ، در زبـان ایـتـالیـایـى بـه serpillo، در زبـان نـروژى بـه kryptimiman، در زبـان اسـپـانـیـایـى به serpoleto، دى به backtimjan، در زبان عـربـى به zeeter sarar، در زبان چینى به hao ai، در زبان دانمارکى به tijm، در زبـان اسـکـاتـلندى به righ an lus، در زبان ایسلندى به timjan، در زبان اندونزى به timi، در زبان ایتالیایى به timo، در زبان لهستانى به wlasciwy tymianek ، در زبـان پـرتـغال به timo tomilho و در زبان روسى به chebrts، timjan شهرت دارد .
گونه هاى مختلف آویشن
1 - گونه هاى مختلف تیموس thymus
1ـ1 - serpyllum thymus
2 - 1 - kotschyanus thymus
3 - 1 - vulgaris thymus
4 - 1 - eriophorus thymus
2 - گونه هاى مختلف زاتاریا zataria
1 - 2 - multiflora zataria
2 - 2 - bracteata zataria
3 - گونه هاى مختلف اریگانوم origanum
1 - 3 - .l vulgar origanum
4 - گونه هاى گیاه nepeta
1 - 4 - staussi nepeta
گیاه clinopodioids zizyphora
مشخصات کلى آویشن
پـایـا از تـیره نعناع که انواع مختلف قسمتهاى مورد استفاده یعنى سرشاخه هاى گلدار آن بـه مـصـارف طـبـى و دارویى مى رسد. پرورش این گیاه ممکن است از طریق کاشت دانه یا تـقـسـیم ساقه هاى ریشه دار گیاه مسن صورت گیرد. بوته آویشن به ارتفاع 10 - 30 سـانـتـى مـتـر و بـنـدرت خـوابـیـده اسـت . آویـشـن گـیـاهـى یـکـسـاله و عـلفـى بـوده و طـول بـرگـهـاى آن از 4 تا 10 میلیمتر متغیر است . گلهاى آن به رنگ صورتى یا بنفش اسـت و زمان گل دادن آن بین خرداد تا مرداد است تمام بخشهاى این گیاه معطر بوده و داراى طبیعتى گرم است آویشن از خانواده لابیاته است .
َََ
ترکیبات شیمیایى آویشن
در آویـشـن یـک اسـانـس بـه نـام تـیـمـول thymol وجـود دارد و نـیـز داراى کـارواکرول سیمن و ال پى نن و بورنئول استات مى باشد. به علاوه داراى اولئانولیک و ایـزمـر آن اورسـوریـک مـى باشد، و در تجزیه هاى دیگر این گیاه علاوه بر مواد فوق پارتیول نیز در آن تایید شده است .
نسخه هاى شفابخش آویشن
1 - درمان نارسایى کبد با آویشن :
دمـکـرده آویشن در چند روز متوالى یا خوردن روزى یک قاشق مرباخورى از پودر آویشن که با کمى عسل یا پودر نبات مخلوط شده باشد در رفع نارسایى و ضعف کبد مفید و مؤ ثر اسـت . هـمـچنین جهت درمان نارسایى کبد و افزایش سرعت تحرک خون مى توانید از مالیدن آب جـوشـانـده آویـشـن و سـپـس ‍ کـمـپـرس تـفـاله آن بـر روى سـینه ( در ناحیه کبد) بهره بگیرید.
2 - تسکین درد روماتیسم با آویشن
م دارویـى مـحـلول مرکب آویشن اثر قابل توجهى در کاهش درد روماتیسم داشته و مصرف آن به کلیه مبتلایان به آن بویژه افراد مسن و سالخورده توصیه و تجویز مى شود. طرز تـهـیـه مـحـلول مـرکـب آویـشـن : جـهـت تـهـیـه مـحـلول مـرکـب آویـشـن 5/0 مـثـقـال اسـانـس آویـشـن شـیـرازى را بـا 9 مـثـقـال اسـانـس آویـشـن کـوهـى و 75 مـثـقـال ( حـدود 350 گـرم )، جـوش شـیـریـن مـخـلوط کـرده در مـقـدارى الکـل حـل نـمـوده و خـوب بهم بزنید، سپس آن را در آب وان حمام ریخته و مدتى در آن دراز بکشید و این عمل را تا چندین هفته (هفته اى دو بار ) تکرار کنید.
3 - درمان اختلالات قاعدگى در زنان با آویشن :
و فـقدان قاعدگى شده اند و یا اینکه ترشحات مایع سفید در آنها زیاد شده است چنانچه هـر روز 5 تـا 6 فـنجان از دمکرده 15 تا 20 آویشن بخصوص آویشن شیرازى خشک در یک لیـتـر آب جـوش اسـتـفـاده کنند در معالجه آنها مفید و مؤ ثر خواهد بود . همچنین براى کاهش دردهاى قاعدگى خانمها مى توانند از ضمادى که از دانه آسیاب شده آویشن تهیه مى شود و بصورت خارجى مصرف مى گردد بهره بگیرند.
َََ
4 - رفع کرم روده و انگل با آویشن
خوردن روزانه یک قاشق مرباخورى از پودر آویشن به مدت یک الى دو هفته در ریزاندن و نـابـود کـردن کـرمـهـاى روده مـفید و موثر است . همچنین جهت اثر بخشى بیشتر مى توانید پودر آویشن را با پودر انغوزه مخلوط کرده بصورت حبهایى در آورده و روزى یک حب آنرا میل کنید.
5 - معالجه آسم و تنگى نفس با آویشن
جهت درمان آسم و خروج خلط از سینه روزى یک فنجان دم کرده آویشن را با آب لیمو ترش و کـمـى شـکـر مـخـلوط کـرده خـوب بـهـم زده و مـیـل کـنـیـد و ایـن عـمـل را تـا بـهـبـودى ادامـه دهـیـد . هـمـچـنـیـن خـوردن آویـشـن پـخـتـه شـده بـا انـجـیـر در طول چند روز متوالى داروى مفیدى جهت تنگى نفس مى باشد.
6 - رفع بند آمدگى ادرار با آویشن
اسـتـفـاده مداوم آویشن پخته شده همراه با کمى آب کرفس ( آبى که از جوشاندن برگ یا تـخم کرفس حاصل شدهب باشد یا از فشردن تازه له شده بدست آمده باشد ) . جهت رفع بند امدگى ادرار مفید و مؤ ثر است .
َََ
7 - تصفیه کردن خون با آویشن
جـهـت رقـیـق کـردن خون و رفع غلظت بالاى آن 20 گرم آویشن را با 20 گرم عناب مخلوط کـرده و در ظـرفـى بـریـزید . سپس 600 میلى لیتر آب به آن اضافه کرده و بگذارید خـوب خـیـس بـخـورد بعد آنرا در آفتاب گذاشته یا کمى حرارت دهید تا به آن یک چهارم مقدار اولیه برسد و میل کنید.
8 - رفع لاغرى بدن با آویشن
افـرادى کـه داراى بـدنـى ضـعـیـف بـوده و از لاغـرى مـفـرط رنـج مى برند چنانچه مدتى صـبـحـانـه خـود را بـا نـان ، پـنـیـر و بـرگ و گـل آویـشـن تـازه اخـتـصـاص دهـنـد. و این عمل را در طول 1 ماه متوالى ادامه دهند نتایج رضایت بخشى از آن خواهند دید .
9 - رفع سفیدى چشم با آویشن
کـشـیـدن پـودر خـاکـسـتـر گـیـاه آویـشـن یـا پـودر بـرگ و گـل آویـشن در چشم جهت رفع سفیدى مفید بوده و در صورت استفاده مداوم از آن موجب تقویت بینایى نیز مى گردد.
10 - رفع سنگینى گوش و ناشنوایى با آویشن
چـکـانـدن چـنـد قطره دمکرده غلیظ آویشن ، روغن ، عصاره غلیظ و یا عرق آویشن در گوش و تکرار آن در چند نوبت متوالى موجب رفع سنگینى و کرى گوش مى گردد.
11 - بـرگـردان نـاف بـیـرون آمـده کـودکـان بـه داخل با آویشن
استفاده از ضماد 15 گرم پودر آویشن با 15 گرم پودر سیر زیره سبز یا سیاه که با کـمـى روغـن زیـتـون خـمـیـر شـده بـاشـد بـر نـاحـیـه نـاف اطـفـال سـبـب بـازگـردادن نـاف بـیـرون آمـده آنـهـا بـه داخل مى گردد.
12 - تسکین درد دندان با آویشن
افـرادى کـه از درد دنـدان رنـج مـى بـرنـد چـنـانـچـه نـصـف قـاشـق مـربـاخـورى بـرگ و گـل آویـشـن تـازه بـا یـک چـهـارم قـاشـق مرباخورى زیره و کمى سرکه در دهان ریخته و مـضـمـضـه نمایند و به مدت چند دقیقه چیزى تناول ننمایند موجب تسکین درد دندان آنها مى گردد.
َََ
13 - درمان اختلالات عصبى با آویشن
ز چـاى گـیـاهـى آویشن سبب درمان گرفتاریهاى عصبى گردیده و به عنوان دارویى روح افـزا و آرامـش بخش مغز و اعصاب مصرف آن به کلیه افرادى که به نحوى به اختلالات عـصـبى دچارند توصیه مى شود . خوردن روزانه دو فنجان از چاى مرکب آویشن در دو وعده صبح و عصر نیز بعنوان دارویى مقوى اعصاب مفید و موثر است .
تـهـیـه چـاى مـرکـب آویـشـن : دو مـثـقـال آویـشـن شـیـرازى را بـا یـک مـثـقـال بـابـونـه ، یـک مـثـقـال گـاوزبـان ، یـک مـثـقـال بـادرنـجـبـویـه و یـک مـثـقـال مـرزنـجـوش مـخـلوط کـرده در یک لیتر آب جوش ریخته و 12 دقیقه بگذارید تا دم بـکـشـد، سـپـس مـوقـع مـصـرف آنـرا بـا کـمـى عـسـل یـا نـبـات شـیـریـن کـنـیـد و میل نمایید.
14 - درمان برونشیت ، زکام و سرماخوردگى با آویشن
آویـشـن بـه عـلت داشـتـن خـاصـیـت ضد عفونى کننده و ضد خلط بعنوان دارویى موثر به شکل دم کرده یا بخور گیاهى در درمان اختلالات تنفسى و ریوى بکار مى رود.
ن زکام بویژه در افراد بلغمى مزاج 10 گرم آویشن را با 10 گرم بابونه ، 10 گرم شـویـد و 10 گـرم مـغز ناخنک مخلوط کرده بجوشانید و سر را با آب غلیظ آن بشویید . چکاندن آب جوشانده غلیظ آویشن نیز در بینى در ضد عفونى کردن مجارى تنفسى و درمان سینوزیت و زکام مفید است .
َََ
15 - درمان گریپ و حساسیت فصلى (آلرژى ) با آویشن :
ر آویشن به تنهایى یا همراه با کمى پودر مرزنجوش و پودر ریشه کندش در بینى موجب بـاز شـدن مـجـارى تـنـفـسـى و درمان گریپ مى گردد . همچنین استفاده از بخور آویشن به تـنـهـایـى یـا هـمـراه بـا کـمـى اسـطوخودوس ، تخم گشنیز، کاه جو و برگ مورد بعنوان دارویى مؤ ثر جهت درمان آلرژى توصیه مى شود.
16 - درمان ریزش مو با آویشن
آویـشـن بـعنوان یکى از گیاهان مقوى پیاز مو به تنهایى یا بصورت ترکیب با داروهاى دیـگـر بـصـورت مـخـتـلف از جمله به شکل جوشانده ، لوسیون ، شامپو، روغن و سرشوى گیاهى در درمان بیماریهاى مو بویژه ریزش آن کاربرد دارد .
طـرز تـهـیـه لوسـیـون آویـشـن : جـهـت تـهـیـه لوسـیـون ضـد ریـزش مو با آویشن یک مشت (مـعـادل 75 گـرم ) آویـشـن تـازه یـا خـشـک را در 100 گـرم الکـل 60 درجـه بـخـیـسـانـیـد و بمدت 15 روز در آفتاب بگذارید، سپس هر بار 4 قاشق مرباخورى از آنرا با آب مخلوط کرده و به پوست سر بمالید.
طرز تهیه محلول ضد ریزش مو با آویشن : 40 گرم آویشن خشک را در یک لیتر آب بقدرى بجوشانید تا با آب غلیظ شود سپس آب آنرا صاف نموده و در حمام پوست سر را با آن شستشو و ماساژ دهید.
َََ
ویـشـن : جـهـت تـهـیـه شـامـپـوى نـرم کـنـنـده و ضـد ریـزش مـو بـا آویـشـن لازم اسـت 4 مـثـقـال آویـشـن اهـلى را بـا 4 مـثـقـال آویـشـن شـیـرازى ، 4 مـثـقـال بـرگ گـلپـر نساییده مخلوط کرده ، در مقدارى آب بجوشانید سپس آب آنرا صاف نموده و دو عدد تخم مرغ کامل را با آنها افزوده خوب بهم زده و سر را با آن بشویید .
طـرز تـهـیـه سر شوى گیاهى آویشن : 20 گرم پودر آویشن را با 20 گرم پودر سدر، 20 گـرم پـودر قـهوه خام ، 20 گرم برگ مورد و 5 گرم حنا مخلوط کرده با کمى آب یا تـخـم مـرغ کـامـل خـمـیـر نـمـوده و به مدت 15 دقیقه به سر بگذارید و بعد با آب ولرم بشویید .
روغـن آویـشـن : مالیدن روزانه دو مرتبه روغن آویشن به سر پس از شستن آن با صابون گـیاهى علاوه بر قطع ریزش مو در صورت مصرف مداوم موجب روییدن موهاى ریخته شده مى گردد.
17 - خواص طبى و مصارف دارویى روغن آویشن
غن آویشن (بویژه آویشن شیرازى ) به عضو، سرعت گردش خون را در آن ناحیه زیاد کرده و بـه هـمـیـن دلیـل در درمـان بـیـمـارى فـلج عـضـلانـى و بـى حـسـى اعضاء، پیچیدگى و گـرفـتـگـى عـضـلات ، درمـان رگ بـه رگ شـدن آنـهـا کـاربـرد دارد . هـمـچـنـیـن بـه دلیـل داشـتـن هـمـیـن خـاصـیـت مـالیـدن آن بـه قـضـیـت مـوجـب تـحـریـک آن گـردیـده و اعـمـال اعـضاء جنسى و تناسلى را در بدن تقویت مى کند . مالیدن آن به سر موجب تقویت پـیـاز مـو گـردیـده ، و از ریـزش مـوهـا جـلوگـیـرى مـى کـنـد . مـالش مـکرر و مداوم آن به مفاصل موجب تسکین درد آنها گردیده و در درمان نقرس و سیاتیک نیز بکار مى رود.
طرز تهیه روغن آویشن : 100 گرم برگ و گل آویـشـن خـشـک را 24 سـاعت در 5/1 لیتر آب بخیسانید . سپس بجوشانید بقدرى که آب آن نـصـف شـود . بـعـد صـاف نـمـوده و آب آنـرا در 150 گـرم روغـن زیـتون یا کنجد بقدرى بجوشانید تا آب آن بخار شود و روغن بماند.
18 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى آویشن
تـند و تیز و طبیعت گرم این گیاه سبب شده که علاوه بر خاصیت ضد عفونى کننده و هضم کـنـنـدگـى غـذاهـا بـه عـنـوان چـاشـنـى مـناسبى در خوش طعم نمودن غذاها و تقویت دستگاه گوارشى ، در تهیه بسیارى از فرآورده ها به کار مى رود. در زیر به چند نمونه از این فرآورده ها اشاره مى کنیم .
الف - شربت مرکب آویشن
ایـن شـربـت ، خـلط آور و آرام بخش بوده و براى درمان عفونت سینه ، آسم (تنگى نفس ) و ضد عفونى کردن مجارى تنفسى بسیار مفید است .
ترکیبات
10 گرم برگ آویشن خشک
10 گرم زوفاى خشک
5 گرم پوست خشخاش خشک
5 گرم عصاره خشک شیرین بیان
5 گرم دانه بادیان
750 میلى لیتر آب
500 گرم عسل
روش تهیه شربت
خـشـک شـیـریـن بـیـان و آب را داخـل کـاسـه اى ریـخـتـه ، حـرارت دهـیـد تـا در آب حـل شـود، سـپـس سـایـر مـواد را مـخـلوط کـرده ، داخل عصاره گرم شیرین بیان بریزید و بـگـذاریـد 10 دقـیـقـه دم بـکـشـد، بـعـد آنـرا صـاف کـرده بـا عـسـل مـخـلوط نـمـوده بـه آرامـى حـرارت دهـیـد و پـس از سـرد شـدن داخل بطرى شیشه اى تیره رنگ ریخته و 6 بار در روز، هر بار یک قاشق چایخورى آنرا میل کنید.
َََ
ب - دم کرده و جوشانده آویشن
بـراى تـهـیـه دم کـرده آویـشن ، 25 گرم آویشن خشک را در 500 میلى لیتر آب جوش بریزید و به مدت 15 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد . از این دم کرده ، 3 بار در روز، هر بار یک فنجان بنوشید.
جهت تهیه جوشانده آویشن 30 گرم آویشن خشک را در 750 میلى لیتر آب سرد ریخته و به مدت 20 تا 40 دقیقه آنقدر بجوشانید تا آب آن به حدود 500 میلى لیتر برسد و 3 بار در روز، هر بار یک فنجان آنرا میل کنید.
پ - چاى کیسه اى آویشن
شـن بـراى اسـتـفـاده در مـحـل کـار یا مسافرت بسیار مناسب است . براى تهیه آن یک یا دو قـاشـق چـاى خورى از برگ آویشن خشک را در یک پارچه چیت چهار گوش کوچک ، به ابعاد 10 * 10 سـانـتـیـمـتـر بـریـزیـد و تـکـه اى نـخ ، آن را بـه شـکـل یـک بـقچه ببندید . بعد از آن را داخل یک فنجان آب جوش تازه گذاشته و پس از 5 دقیقه دم کشیدن ، آنرا میل کنید.
ت - تنطور آویشن
ترکیبات
200 گرم برگ خشک یا 60 گرم برگ آویشن تازه
250 میلى لیتر الکل
750 میلى لیتر آب
روش تهیه تنطور
شـن را در یـک ظـرف شـیـشـه اى بـزرگ دهـانـه گـشـاد قـرار دهـیـد، سـپـس مـخـلوط آب و الکل را روى آن بریزید . درب ظرف شیشه اى را محکم ببندید و به مدت دو هفته ظرف در یـک جـاى خـشـک قـرار دهـیـد . بـعـد یـک کـیـسـه پـارچـه اى را داخـل دسـتـگـاه پرس قرار دهید و مخلوط را درون آن بریزید . مخلوط را پرس ‍ کرده و به داخـل پـارچ صـاف کـنـیـد. مـحـلول صـاف شـده را داخـل دستگاه بطرى شیشه اى تیره رنگ بریزید و 3 بار در روز، هر بار یک قاشق چایخورى تنطور را با مقدارى کمى آب گرم رقـیـق کـرده ، مـصـرف کـنـیـد . ایـن تـنـطـور تـا 2 سـال در بـطـرى شـیـشـه اى استریل تیره رنگ قابل نگهدارى است .
ث - کپسول آویشن
دارى بـرگ و گـل آویـشـن خـشـک را نـرم سـایـیده و درون ظرف کوچکى بریزید . دو نیمه کـپـسـول ژلاتینى یا گیاهى را جدا کرده و داخل آنرا با پودر آویشن پر کرده و دو نیمه را بـخـوبـى فـشـار داده تـا کـامـلا بـسـتـه شـود. ظـرفـیـت هـر کـپـسـول بـراى حـدود 200 تـا 250 مـیـلى گـرم پـودر اسـت . از ایـن کپسول 3 بار در روز، هر بار 2 تا 3 کپسول مصرف کنید.
ج - کمپرس دم کرده یا جوشانده آویشن
یـشـن ، 500 مـیـلى لیـتر دم کرده یا جوشانده معمولى یا 50 میلى لیتر تنطور رقیق شده آویشن در 500 میلى لیتر آب داغ یا سرد را درون قابلمه اى کوچک بریزید . سپس پارچه اى تـمـیـز و نـرم را در آن خـیـس کـرده و خـوب بـفـشـارید تا مایع اضافى آن خارج شود، پـارچـه کمپرس را روى ناحیه صدمه دیده یا محل مورد نظر قرار دهید . هنگامى که کمپرس سـرد یا خشک شد مجددا با استفاده از محلول ، کمپرس را تکرار کنید . از این کمپرس براى تسکین سردردهاى عصبى و رفع نارسایى کبد استفاده مى شود.
َََ
ح - ضماد ساده یا ترکیبى آویشن
مشت گیاه را بجوشانید . هنگامى که دماى آن قابل تحمل شد، آن را بفشارید تا هر گونه مایع از آن خارج شود، سپس آن را روى سطح آسیب دیـده یـا مـحـل مـورد نـظر پهن کنید . قبل از گذاشتن ضماد، مقدارى روغن گیاهى (زیتون یا بادام شیرین ) روى پوست بمالید تا از چسبیدن گیاه به پوست جلوگیرى شود. براى ثـابـت نگه داشتن ضماد در محل مورد نظر از گاز یا نوار کتانى استفاده کنید، هر 2 تا 4 سـاعـت یـک بـار از ضـمـاد اسـتـفـاده کـرده و رد صورت نیاز، مى توانید دفعات استفاده را بیشتر کنید.
خ - روغن استخراج گرم آویشن
ترکیبات
250 گـرم بـرگ آویـشـن خـشک ، 500 میلى لیتر روغن زیتون ( یا آفتابگردان و یا روغن بادام شیرین )
روش تهیه روغن
ویشن خشک را در یک قابلمه کوچه به روش بن مارى (حرارت غیر مستقیم ) به مدت 3 ساعت بـه آرامى حرارت دهید. سپس مخلوط را در یک کیسه پارچه اى از جنس چیت ریخته و در آن را بـبـنـدیـد . بـعـد آنرا داخل یک دستگاه پرس کوچک قرار داده و فشار پرس را به تدریج زیـاد کـنـیـد تـا روغـن از پـارچـه خـارج شـود . روغـن حـاصـل را داخـل بـطـرى شـیـشـه اى تـیـره رنـگ ریـخـتـه و از آن بـراى اسـتـعـمـال خارجى در کرم ها،پمادها و به صورت روغن هاى ماساژ براى رفع گرفتگى هاى عضلانى استفاده کنید.
د - روغن استخراج سرد آویشن
ترکیبات
2 پـیـمـانـه بـرگ آویـشـن تازه یا 1 پیمانه برگ آویشن خشک ، یک لیتر روغن گردو یا روغن گلرنگ
روش تهیه روغن
پـر کـرده و سـپـس روى آن ، آنـقـدر روغـن بریزید تا روى گیاه را بپوشاند در ظرف را بسته و به مدت 2 تا 3 هفته آن را پشت پنجره آفتابگیر یا در گلخانه ، قرار دهید . بعد از 2 تا 3 هفته ، یک کیسه صافى را داخل پارچ قرار دهید و بوسیله کش به بالاى پارچ ثـابـت کنید. مخلوط روغن و گیاه را در کیسه صافى بریزید . کیسه را با دست بفشارید تـا روغـن آن خـارج شـود روغـن حـاصـل را درون بـطـرى شـیـشـه اى استریل تیره رنگ بریزید و از آن براى ماساژ و یا به عنوان ماده اصلى تهیه کرم و یا پماد استفاده کنید.
ذ - اسانس آویشن
روش تهیه اسانس
از جـمـع آورى داخـل دسـتـگـاه تـقـطـیـر ریـخـتـه و بـه جـاى خـیـس کـردن آن بـا آب ، آنـرا داخـل سبدهاى مخصوص بریزید و سپس بخار را با فشار از میان گیاه عبور داده و اسانس را بـه ایـن وسـیـله هـمـراه بـا بخار آب در قسمت سرد کننده جمع آورى کنید . از این اسانس بـراى درمـان گـریـپ ، خـشـکـى بـیـنـى و گـرفـتگى هاى مجارى تنفسى و همچنین اختلالات گوارشى استفاده مى شود.
َََ
ر - روغن ماساژ آویشن
ترکیبات
1 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى آویشن
2 قاشق غذاخورى روغن زیتون یا بادام شیرین
روش تهیه روغن
بادام شیرین و اسانس را درون یک بطرى شیشه اى تیره رنگ ریخته و خوب تکان دهید تا مخلوط شوند، سپس هر بار نیم تا یک قاشق چایخورى از مخلوط را روى دستها بریزید و بـدن را بـه آرامـى بـا آن مـاسـاژ دهـیـد . ( از تـمـاس مـسـتـقـیـم روغـن مـاسـاژ بـا پـوسـت محل مورد نظر خوددارى کنید) .
َََ
ز - پماد طبى آویشن
ترکیبات
500 گرم پارافین نرم یا موم
60 گرم برگ آویشن خشک یا 150 گرم برگ آویشن تازه
روش تهیه پماد
بلورى ریخته و به روش بن مارى ( حرارت غیر مستقیم ) ذوب کنید . برگ آویشن را به آن اضافه کرده ، دو ساعت حرارت دهید تا عصاره آویشن در اثر حرارت خارج شود . سپس یک کـیـسـه ژله را داخـل پـارچ قـرار دهـید و بالاى آن را به وسیله نخ یا باند کشى محکم به دهـانـه پـارچ وصـل کـنـیـد . اکـنـون مـخـلوط فـوق را داخـل آن بـریـزیـد . بـعد پارچه را فشار داده تا مخلوط صاف شود. مخلوط صاف شده را هـنـگامى که هنوز داغ است . فورا داخل ظرف بریزید و 2 تا 3 بار در روز، هر بار کمى از آنرا روى سطح صدمه دیده بمالید.
س - کرم دارویى آویشن
ترکیبات
100 میلى لیتر روغن استخراج گرم آویشن
50 میلى لیتر تنطور آویشن
25 گرم موم زنبور عسل
25 گرم لانولین
روش تهیه کرم
لیـن را بـدون آب بـه روش بـن مـارى ذوب کنید و روغن استخراج گرم و تنطور آویشن را بـه آن اضـافـه کـنـیـد . سـپـس آن را صـاف کـرده ، بـه هـم بـزنـید، هنگامى که کرم به حـال سفت شدن است با استفاده از کاردک آن را درون ظرف مخصوص نگهدارى کرم پر کنید و 2 تا 3 بار در روز، هر بار کمى از آنرا به ناحیه مورد نظر بمالید.
ش - لوسیون و امولسیون آویشن
روش تهیه لوسیون
2 قـاشـق غـذاخـورى عرق آویشن را با 2 قاشق غذاخورى گلاب و 1 قاشق غذاخورى تنطور آویشن درون یک بطرى شیشه اى تیره رنگ ریخته و تکان دهید تا خوب مخلوط شوند و هر بار کمى از آنرا به آرامى به محل مورد نظر بمالید و ماساژ دهید .
روش تهیه امولسیون
یک قاشق چایخورى روغن آویشن را با یک قاشق چایخورى تنطور آویشن مخلوط کرده ، خوب بـه هـم بـزنـیـد تـا مـخـلوط شـونـد و هـر بـار کـمـى از آنـرا بـه محل مورد نظر بمالید و ماساژ دهید.
ص - بخور ضد میگرن آویشن
ترکیبات
750 میلى لیتر آب
500 میلى لیتر دم کرده برگ آویشن یا 2 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى آویشن
روش تهیه بخور
ته و آنرا به جوش آورید، سپس آنرا درون یک تشت یا قابلمه پهن ریخته و اسانس یا دم کـرده را به آن اضافه کنید . سر را روى تشت یا قابلمه بگیرید و حوله اى خشک را به گـونـه اى روى سر بیندازید که بخار را در خود نگه دارد، سپس به مدت 15 دقیقه به صورت مداوم و یکنواخت تنفس ‍ کنید. این عمل را یک تا دو بار در روز، هر بار به مدت 10 دقیقه تکرار کنید و تا بهبودى کامل ادامه دهید.
ض - بخور ضد عفونى کننده دستگاه تنفسى آویشن
ترکیبات
500 میلى متر دم کرده آویشن ، تخم گشنیز، اسطوخودوس و برگ اوکالیپتوس (هر کدام 6 گـرم در 500 میلى لیتر آب و به مدت 15 دقیقه ) یا 2 قاشق چایخورى از مخلوط اسانس روغنى معطر گیاهان فوق
روش تهیه بخور
روش تهیه این بخور شبیه روش تهیه بخور ضد میگرن ( بند قبلى (ض ) ) مى باشد .
ط - حمام دارویى آویشن
از حمام دارویى آویشن مى توانید براى تسکین درد عضلات ، رفع گرفتگى هاى عضلانى و باز شدن مجارى تنفسى استفاده کنید.
روش تهیه حمام دارویى
3 تـا 5 قـطـره اسـانـس مـعـطـر روغـنـى آویشن را در آب گرم وان حمام بریزید . خوب هم بـزنـیـد تـا ذرات روغن کاملا در آب وان پخش شوند . سپس به مدت 30 الى 45 دقیقه در آب وان دراز کشیده و بدن را با آن ماساژ دهید.
َََ
ظ - پاشویه طبى آویشن
از پـاشویه طبى آویشن براى کاهش درد پاها، رفع بى حسى آنها و افزایش جریان خون در آن نقطه استفاده مى کنند.
روش تهیه پاشویه
یک مشت از برگها و گل آویشن با یک قاشق غذاخورى از پودر آن در یک تشت پر از آب داغ بریزید، خوب هم بزنید و پاها را به مدت چند دقیقه در آن قرار داده و خوب ماساژ دهید .
ع - غرغره یا دهان شویه آویشن
ترکیبات
یـک فـنـجـان آب دم کـرده یـا جـوشـانـده غـلیظ آویشن یا یک قاشق چایخورى تنطور آویشن حل شده در یک فنجان آب گرم
روش تهیه غرغره یا دهان شویه
روزى 2 بـار، هـر بـار یـک فـنـجـان آب دم کـرده یـا جـوشـانـده یـا مـحـلول تـنـطـور و آب گـرم را در دهـان ریـخـتـه ، چـنـدیـن مـرتـبـه بوسیله زبان آنرا در داخـل دهـان بـه گـردش در آوریـد و سـپـس دهـان را بـه طـرف بـالا نگه داشته و هوا را از داخل ریه ها و حلق به طرف بیرون هدایت کنید.
غ - شربت ضد بیخوابى و مقوى اعصاب آویشن
ترکیبات
15 گرم برگ آویشن خشک
10 گرم گل اسطو خودوس خشک
5 گرم برگ سیسنبر خشک
5 گرم بهار نارنج خشک
5 گرم ریشه سنبل الطیب خشک
750 میلى لیتر آب
500 گرم عسل طبیعى ( در صورت نبود از شکر تصفیه نشده استفاده کنید)
روش تهیه شربت
طرز تهیه این شربت شبیه طرز تهیه شربت مرکب آویشن (صفحه 32 ) است .
ف - محلول غرغره ضد اوریون آویشن
ترکیبات
15 گرم برگ آویشن خشک
15 گرم مریم گلى خشک
500 میلى لیتر آب
روش تهیه محلول غرغره
گـیـاهـان خشک را در قورى ریخته ، آب تازه جوشیده روى آن بریزید . سپس به مدت 15 دقـیقه دم کرده ، بعد آنرا صاف کنید . این محلول در ظرف در بسته و در جاى خنک ، تا 48 ساعت قابل نگهدارى است .
میزان مصرف :
یـک تـا دو ساعت یک بار، 5/ 2 قاشق غذا خورى از دم کرده فوق را در 5/2 قاشق غذاخورى آب داغ رقیق کرده و به صورت غرغره استفاده کنید.
َََ
ق - عرق آویشن
براى دل بهم خوردگى و دل درد بسیار مفید است و از مخلوط آن با عرق گاو زبان و بید مـشک براى تقویت قلب و اعصاب استفاده مى شود . خوردن عرق آویشن خلط آور بوده و به عـنوان یک آنتى بیوتیک قوى مجارى تنفسى را ضد عفونى مى کند. چکاندن چند قطره عرق بـه آویـشن در بینى گرفتگى بینى را برطرف مى سازد و در دهان سینوزیت و زکام نیز مـؤ ثر است .غرغره عرق آویشن در درمان درد گلو و حلق را تسکین داده و آنها را ضد عفونى مى کند.
ک - قرص آویشن
ترکیبات
15 گرم برگ آویشن خشک
10 گرم گل نیلوفر
5 گرم گل و تخم ختمى
5/2 گرم ریشه شیرین بیان
30 گرم پودر کتیراى گل
15 گرم پودر ثعلب سفید
500 میلى لیتر آب
3 قاشق چایخورى عسل
روش تهیه قرص
ریـشـه شـیـریـن بـیـان را در 500 مـیـلى لیـتـر آب ریخته آنقدر حرارت دهید تا به نصف بـرسـد، سـپـس عـسل را به آن اضافه کنید . خوب بهم بزنید، دوباره کمى حرارت دهید، بـعـد آنـرا صـاف کـرده ، درون کـاسـه اى بـریزید . پودر ثعلب و کتیرا را نیز به آن بـیـافـزایـیـد و پـس از خـمـیـر شـدن ، خـمـیـر حـاصـل را بـه شکل قرصهاى کوچکى در آورید و 3 بار در روز، هر بار 2 قرص آنرا در دهان گذاشته و بمکید . این قرص ضد سرفه بوده و عفونت ریه را به خوبى دفع مى کند.
گ - تونیک تقویت کننده دستگاه گوارشى آویشن
ترکیبات
20 گرم برگ آویشن خشک
10 گرم زنیان
10 تخم کرفس
5 گرم زنجبیل
5 گرم جوز هندى
250 گرم عسل
روش تهیه تونیک
ز عـسـل ) را مـخـلوط کـرده ، نـرم سـایـیده و درون کاسه اى بزرگ بریزید . در این هنگام عـسـل را نـیـز بـه آن اضـافـه کـنـیـد، خـوب بـه هـم بـزنـیـد تـا بـه شـکـل خمیر در آید و عسل جذب پودر شود. 3 بار در روز، هر بار یک قاشق چایخورى آنرا 2 ساعت بعد از غذا میل کنید. این تونیک علاوه بر تقویت دستگاه گوارشى بخصوص معده ، در برطرف نمودن سردى و رطوبت آن نیز مؤ ثر است .
َََ
19 - فرآورده هاى غذایى آویشن
الف - سالاد مقوى معده آویشن
مواد لازم
2 عدد پیاز رازیانه (حلقه شده )
نصف پیمانه کاهو (خرد شده )
یک قاشق چاى خورى آبلیمو
2 قاشق غذاخورى روغن زیتون
یک چهارم پیمانه آویشن تازه (خرد شده )
3 قاشق غذاخورى ریحان ( خرد شده )
نصف قاشق چایخورى پودر زنیان
نمک و فلفل مقدارى
روش تهیه سالاد
آبـلیـمو، روغن زیتون ، پودر زنیان ، نمک و فلفل را درون کاسه اى کوچک ریخته و خوب به هم بزنید . آویشن ، کاهو، پیاز رازیانه و ریحان را درون کاسه اى بزرگ بریزید، سس آماده را روى آن ریخته و پس از هم زدن بلافاصله صرف کنید .
ب - شربت ساده آویشن
ترکیبات
30 گرم آویشن خشک
750 میلى لیتر آب
500 گرم عسل
روش تهیه شربت
تـه ، بـجـوشـانـید (به مدت 20 دقیقه تا 40 دقیقه ) تا به حدود 500 میلى لیتر کاهش یـابـد . سـپـس آنـرا درون یـک پـارچ صـاف کـرده و داخـل قـابـلمـه اى کـوچـک بـریـزیـد . در ایـن هـنـگـام عـسـل را اضـافـه کـرده و مـرتـب هـم بـزنـیـد تـا کـامـلا حـل شـود . قـابـلمـه را روى حـرارت قـرار داده و بـه آرامـى بـجـوشانید تا به غلظت لازم بـرسـد. سـپس آنرا پس از سرد شدن درون بطرى شیشه اى تیره رنگ بریزید و 3 بار در روز، هـر بـار یـک تـا دو قـاشـق چـایـخـورى آنـرا میل کنید . این شربت تقریبا کلیه خواص آویشن را دارا بوده و براى تقویت معده نیز مفید و موثر است .
پ - شیرینى با طعم آویشن
ترکیبات
500 گرم آرد
250 گرم روغن
250 گرم پودر قند
100 گرم مغز گردو
1 قاشق سوپخورى پودر کاکائو
روش تهیه شیرینى
ابـتـدا روغـن را داغ کـرده ، سپس آرد را کاملا در آن تفت دهید، بعد پودر قند، پودر آویشن و کـاکـائو را بـه آن اضـافـه کرده ، خوب مخلوط کنید . بعد گردو را نیز اضافه نموده ، مخلوط نمایید و در پایان مواد را در ظرف مورد نظر ریخته و بعد از سرد شدن برش دهید و میل کنید.
َََ
ت - نوشیدن شیر با آویشن (براى 1 نفر )
مواد لازم
چند برگ و شاخه کوچک آویشن تازه
2 قاشق چایخورى شکر
کمى یخ (خرد شده )
200 گرم شیر
روش تهیه نوشیدنى
لیـوان را تا نیمه از یخ خرد شده پر کنید . شیر و شکر را مخلوط کرده و لیوان را از آن پر کنید . برگها و شاخه آویشن را روى شیر قرار داده و پس از اینکه عطر و بوى آویشن جـذب شـیـر شـد، آنـرا بـرداشـتـه و نـوشـیـدنـى آمـاده را میل کنید.
ث - چاى لیمو با آویشن (براى 4 نفر )
مواد لازم
1 لیتر چاى سیاه آماده یا چاى آویشن آماده
4 حلقه نازک لیمو و کمى شکر
روش تهیه چاى
ه و در 4 فنجان بریزید. در هر فنجان یک حلقه لیمو روى چاى قرار دهید و به اندازه اى که مایلید به چاى شکر اضافه کنید .( در صورت استفاده از چاى سیاه ، چند برگ تازه آویـشـن را داخـل فـنـجان یا روى چاى قرار دهید و بعد از چند دقیقه آنرا برداشته و چاى را میل نمایید ) .

.: سایت رسمی طب سنتی . :.

پشتیبانی آنلاین
----پشتیبانی آنلاین با یاهو-- ---->آی دی ما در یاهو darooosaz
صفحات سایت
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 4038270

ابزار پرش به بالا